Chủ tịch nước đề nghị đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư cần đóng vai trò tích cực hơn nữa trong nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

"Doi ngu Giao su, Pho Giao su can dong vai tro tich cuc hon trong nghien cuu khoa hoc" - Anh 1

Hướng đến kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chiều nay (5/11), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt các thành viên của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước và các Giáo sư, Phó Giáo sư mới được trao quyết định công nhận.

Từ năm 1980 đến nay, sau 25 đợt xét công nhận, tổng số lượt Giáo sư, Phó Giáo sư đã được công nhận ở Việt Nam là hơn 12.000 người, trong đó có hơn 1.700 Giáo sư và gần 10.600 Phó Giáo sư.

Đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư đã và đang đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới. Bên cạnh những thành tựu to lớn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, công cuộc đổi mới đất nước vẫn còn nhiều hạn chế, đời sống nhân dân nhiều nơi còn khó khăn, cơ sở hạ tầng , khoa học công nghệ , chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Chủ tịch nước đề nghị hơn lúc nào hết, đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư cần đóng vai trò tích cực hơn nữa trong nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đào tạo bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.