QĐND - Đối ngoại quốc phòng đã góp phần tích cực vào hoạt động đối ngoại của Nhà nước để giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nâng cao vị thế đất nước. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã khẳng định như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2008-2011 và phương hướng hoạt động đến năm 2013, diễn ra tại Hà Nội ngày 9-8 với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các quân chủng, quân khu… và đại diện các bộ, ban, ngành.

Tổng kết hoạt động đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2008-2011, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, trong thời gian qua, với quyết tâm cao và nỗ lực của toàn quân, đặc biệt là các cơ quan trực tiếp làm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, địa phương, công tác đối ngoại quốc phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đối ngoại quốc phòng song phương đã được triển khai hiệu quả với các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn. Về đa phương, với sự chuẩn bị chu đáo, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, tổ chức thành công các Hội nghị quân sự-quốc phòng, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) trong năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2010. Việc phối hợp trong nội bộ các cơ quan, đơn vị trong quân đội, phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ban Đối ngoại Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam... và các ban, bộ, ngành của Trung ương cũng được thực hiện chặt chẽ, tạo ra sức mạnh tổng hợp để triển khai một cách hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, hoạt động đối ngoại quốc phòng đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Nhà nước. “Các hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương và đa phương đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong bối cảnh hiện nay”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng giới thiệu với Hội nghị một số điểm mới trong đường lối đối ngoại đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra, trong đó có việc khẳng định lợi ích quốc gia, dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nguyên tắc cao nhất trong các hoạt động đối ngoại. “Lợi ích quốc gia, dân tộc bao gồm việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích của gần 90 triệu nhân dân Việt Nam và gần 4 triệu kiều bào”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận nhằm đúc rút kinh nghiệm và bàn biện pháp thúc đẩy hoạt động đối ngoại quốc phòng đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu của công cuộc CNH, HĐH đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nêu bật tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. “Thông tin, tuyên truyền là một bộ phận không thể thiếu của công tác đối ngoại quốc phòng”, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh. Khẳng định tầm quan trọng của đối ngoại quốc phòng, Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân cũng nêu quan điểm cần đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền và đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, cần tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng với hoạt động đối ngoại, trong đó có đối ngoại quốc phòng vì đây là điều kiện tiên quyết để các hoạt động đối ngoại được triển khai đúng hướng, toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ mong muốn, đối ngoại quốc phòng nắm bắt kịp thời xu thế đang diễn ra mạnh mẽ về các cơ chế hợp tác quốc phòng trong ASEAN, giữa các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các cường quốc, để giảm thiểu các rủi ro về an ninh truyền thống và phi truyền thống. “Đây là một trong những công cụ hữu ích để giải quyết các vấn đề an ninh phức tạp”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói. Kết luận Hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác đối ngoại quốc phòng cần quán triệt toàn diện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng để góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; nâng cao vị thế đất nước và quân đội. Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ đạo, cần tập trung đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt đối với các nước láng giềng trong đó có Trung Quốc. Theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ hữu nghị truyền thống và là đối tác chiến lược hợp tác toàn diện. Tuy nhiên, hai nước có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông do lịch sử để lại. Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu trong quan hệ với Trung Quốc cần tăng cường các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, xây dựng tin cậy chính trị, hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những bất đồng cần được giải quyết theo nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đó là: Giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển bằng biện pháp hòa bình, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để phát triển; tranh chấp phải được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc đã ký với các nước ASEAN; hai bên tìm ra những khu vực ở vùng thực sự có tranh chấp chiểu theo UNCLOS để có thể cùng hợp tác phát triển; cùng nhau xây dựng cơ chế tìm kiếm cứu nạn. Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu cần chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, nhất là phát huy động lực của ADMM+ lần thứ nhất với 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác đã được xác định. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo phải làm tốt công tác tham mưu chiến lược và nhấn mạnh tới việc tăng cường thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng có năng lực, phẩm chất và trình độ ngoại ngữ tốt. Nhân dịp Hội nghị, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể có thành tích đối ngoại quốc phòng trong thời gian vừa qua. Bài và ảnh: Bảo Trung