Từ một thanh niên quê mùa nhút nhát, Tuấn đột ngột trở thành một tay "cò" xe bặm trợn, "cắt cổ" khá nhiều người đi đường. Nhưng một lần xô xát, Tuấn đã mất mạng...