(HNM) - Đất Sơn Nam Thượng xưa có câu: Bánh dày Quán Gánh Bánh rán Chợ Mơ Cá rô Đầm Sét