ND- Ngày 8-1-2010, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị công tác văn phòng cơ quan hành chính nhà nước toàn quốc với chủ đề "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước".

Tới dự có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Văn Chiền, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Nội vụ; đại diện Văn phòng các bộ, ngành T.Ư, Chủ tịch UBND của 28 tỉnh, thành phố và Chánh văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ba năm qua, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều mặt công tác văn phòng đi vào chiều sâu và thực hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp các cơ quan trong việc xây dựng chương trình công tác phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo. Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp được nâng lên, việc thực hiện quy chế làm việc mới của Chính phủ có tiến bộ, chế độ thông tin báo cáo thực hiện khá nề nếp, công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật và nghiệp vụ hành chính được chú trọng, công tác hậu cần đáp ứng được yêu cầu đề ra. Các văn phòng đã tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" các văn phòng đã xác định việc sửa đổi lề lối làm việc là nội dung trọng tâm nâng cao chất lượng công tác. Hiện có 36 văn phòng UBND cấp tỉnh, 12 văn phòng bộ, ngành đã áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 trong các quy trình công tác. Việc thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giảm bớt công văn giấy tờ hành chính đã đạt được một số kết quả bước đầu. Nhiều địa phương ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Công tác cải cách hành chính theo Đề án 30 đã được triển khai đồng loạt tại các bộ, ngành, địa phương. Kết thúc giai đoạn một của đề án đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với hơn 5.700 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của bốn cấp chính quyền, hơn 9.000 văn bản quy định về thủ tục hành chính và hơn 100.000 biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính. Hội nghị đã đưa ra phương hướng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới, trong đó tập trung nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý chương trình công tác, bảo đảm chương trình công tác; tiếp tục cải tiến công tác thông tin báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng và từng bước hiện đại hóa công tác văn phòng. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng biểu dương thành tích mà văn phòng đã làm được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, tình hình thực tế luôn có sự thay đổi, biến động, lãnh đạo văn phòng và người làm công tác văn phòng phải phân tích, đánh giá, dự báo để lựa chọn những vấn đề đưa ra giải quyết, tổ chức chỉ đạo quyết liệt với trách nhiệm cao, để giải quyết công việc thắng lợi, thành công cao. Đội ngũ văn phòng phải có phẩm chất đạo đức tốt, từng bước chuyên sâu, chuyên nghiệp cao và kiến thức hiểu biết toàn diện, có đủ năng lực tham mưu, điều phối công việc, có khả năng sử dụng công nghệ cao trong công việc. Văn phòng các cấp phải đi đầu trong cải cách hành chính ngay tại cơ quan, đơn vị mình, với mục tiêu giải quyết công việc phải kịp thời, chính xác, hiệu quả, hiện đại. Đẩy mạnh đấu tranh chống tiêu cực và từng bước chuẩn mực hóa tác phong, văn hóa công sở của đội ngũ văn phòng.