QĐND - Giai đoạn 2010-2015, Học viện Hậu cần phấn đấu hằng năm có 100% học viên có kết quả học tập đạt yêu cầu trở lên, trong đó 100% học viên hệ cao học; 50% đến 60% học viên sĩ quan phân đội bậc đại học; từ 25% đến 30% học viên sĩ quan phân đội hệ 3 năm đạt kết quả khá, giỏi. Để đạt được mục tiêu trên, học viện xác định tập trung đổi mới phương pháp dạy-học theo hướng tích cực, tạo bước đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng; chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả phòng học chuyên dùng, phòng thí nghiệm; đổi mới hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của học viên; có chính sách tuyển chọn, đãi ngộ nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công tác.

Phương Hiền