Sáng ngày 28/11, Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Kim Sơn - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố làm trưởng đoàn và các thành viên đã đến khảo sát hoạt động Công đoàn năm 2016 tại LĐLĐ quận Cầu Giấy.

Doi moi noi dung va nang cao chat luong hoat dong - Anh 1

Đoàn khảo sát về hoạt động công đoàn Thành phố đánh giá cao những việc đã làm được trong năm 2016 của LĐLĐ quận Cầu Giấy

Trong năm qua, LĐLĐ quận Cầu Giấy luôn xác định đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Với phương châm “Hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy người lao động làm đối tượng vận động”, LĐLĐ quận tăng cường bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình, hướng dẫn cụ thể và giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn.

Mặt khác, xác định rõ vai trò quan trọng của cán bộ CĐCS đối với sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ quận đã chủ động, kịp thời chỉ đạo các CĐCS tổ chức hội nghị nhiệm kỳ, kiện toàn Ban Chấp hành những đơn vị có sự thay đổi nhân sự, giúp guồng máy hoạt động của CĐCS luôn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 -CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Một nội dung luôn được các CĐCS quan tâm, coi là nhiệm vụ hàng đầu đó là công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; các CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách như: chế độ tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT…của người lao động khi có những vấn đề nảy sinh công đoàn phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đảm bào quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; quan tâm, động viên, thăm hỏi kịp thời đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo…

Việc đổi mới, nội dung phương thức hoạt động còn thể hiện trong tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trong đó nổi bật như phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo với năng suất chất lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH”; và các phong trào thi đua chuyên đề: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương.

Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thanh cũng khẳng định: “Thực tế đã chứng minh việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở là vô cùng quan trọng, quyết định sự phát triển của tổ chức công đoàn. Năm 2016, LĐLĐ quận thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trọng tâm, nổi bật trong thực hiện kế hoạch “Năm phát triển đoàn viên”, đã thành lập 41/25 CĐCS đạt 164%, kết nạp 3.095/2.5000 đoàn viên đạt 123,8%; Chỉ tiêu thu kinh phí công đoàn ước đạt 118%, đoàn phí công đoàn ước đạt 103% kế hoạch”

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, chủ tịch HĐND quận đã biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đồng chí có đánh giá tổng quan đối với hoạt động công đoàn Qquận trong thời gian qua thông qua 8 từ được đúc kết lại, đó là “Nghiêm túc, Bài bản, Sáng tạo, Hiệu quả”. Đồng chí cũng mong muốn, thời gian tới, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực trong sự phát triển của quận.

Tại hội nghị kiểm tra, đồng chí Vũ Kim Sơn - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố đánh giá cao sự cố gắng, những kết quả đạt được của LĐLĐ quận Cầu Giấy trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Quận thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ:

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho công đoàn các cấp phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tham gia với chính quyền, chuyên môn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội, góp phần củng cố và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục nhằm chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn đến với đoàn viên, lao động; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm lo và bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động.

Theo báo cáo đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2016, hiện nay LĐLĐ quận quản lý, chỉ đạo trực tiếp 263 CĐCS với 15.876 đoàn viên công đoàn.

Hà Thu