Ngày 11-11, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước - thực trạng và giải pháp”.

Doi moi, nang cao chat luong cong tac dan van trong cac co quan nha nuoc - Anh 1

Các ý kiến tham luận chia sẻ kết quả, kinh nghiệm về công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước trong Đảng bộ Khối, đồng thời tập trung thảo luận các giải pháp hiệu quả giải quyết bức xúc của nhân dân; tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân với các cơ quan Đảng, Nhà nước; tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội... Các ý kiến được tập hợp đóng góp, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

PV

Hải Dương triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Ngày 11-11, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh để quán triệt, học tập và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt đến các đại biểu nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương triển khai Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 7-11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong đó nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”.

PV

Trao 400 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân Nghệ An

Ban Chỉ huy quân sự thị xã Thái Hòa phối hợp Đoàn phường Hòa Hiếu và Trường THCS Hòa Hiếu II (Nghệ An) phát động phong trào tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân và viết thư gửi chiến sĩ nơi đảo xa với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Thông qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, thị xã Thái Hòa đã trao tặng 400 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển thuộc các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò và 400 bức thư gửi chiến sĩ nơi đảo xa. Số cờ này được các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã, đoàn viên, thanh niên, học sinh phường Hòa Hiếu, Trường THCS Hòa Hiếu II quyên góp.

PV