Khuyến khích doanh nghiệp phát triển công trình phúc lợi cho công nhân, tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động

Chiều 18-4, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Công đoàn (CĐ) các cấp, tiến tới Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013-2018); Thông tri 16 của Thành ủy về lãnh đạo Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu CĐ TP lần thứ IX và Thông tri 15 của Thành ủy về lãnh đạo tổ chức “Tháng Công nhân”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đề nghị lãnh đạo CĐ các cấp khi xây dựng báo cáo tổng kết cần đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVC-LĐ; trong đó chú trọng nắm bắt, phân tích sâu tình hình việc làm, thu nhập, tay nghề, sức khỏe, điều kiện ở, nâng cao học vấn, tay nghề; đặc biệt là nhận định về kết quả thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, của giai cấp công nhân (CN) TP đối với quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển TP, đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, cần xác định rõ giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh. Nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ phải là những người tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, gắn bó, trưởng thành từ phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ, được đoàn viên tín nhiệm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp cần tổ chức gặp gỡ đại biểu Đại hội CĐ để lắng nghe ý kiến, kiến nghị về hoạt động CĐ, về tình hình CNVC-LĐ; qua đó tháo gỡ những vấn đề cấp bách, bức xúc của tổ chức và cán bộ CĐ, của CNVC-LĐ.

Về tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2012, tán thành 5 chương trình lớn của LĐLĐ TP, lãnh đạo Thành ủy đề nghị các quận, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở nắm chắc và cụ thể hóa mục tiêu chăm lo đời sống, việc làm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đồng thời, cần chỉ đạo quan tâm đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển công trình phúc lợi cho CN; vận động người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CN, tạo điều kiện cho tổ chức CĐ hoạt động.

Đặc biệt, thực hiện Thông tri 15 của Thành ủy về lãnh đạo tổ chức “Tháng Công nhân”, UBND TP quyết định cử đoàn y, bác sĩ đến tận cơ sở khám chữa bệnh cho nữ CN trong suốt tháng 5-2012.