Hiện nay, không ít tổ chức đoàn thể ở nhiều địa phương hoạt động kém hiệu quả, hình thức chậm đổi mới, bộc lộ sự lỗi thời so với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Trong các hoạt động xây dựng hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của một số đoàn thể rất lu mờ.

Doi moi hoat dong cua doan the - Anh 1

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, một số tổ chức cơ sở đảng đã chú ý hơn đến việc tạo môi trường thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động, trong đó coi trọng các điều kiện bảo đảm, như con người và các nguồn lực khác. Song, quan trọng nhất là cần xác định những việc làm cụ thể, với các mục tiêu đo đếm được để các đoàn thể chủ động tổ chức các hoạt động. Đảng ủy phường Ỷ Lan, thành phố Tuyên Quang thực hiện khá tốt công việc này. Vừa qua, Đảng ủy phường triển khai hai nghị quyết chuyên đề, một nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, một nghị quyết về quản lý trật tự đô thị. Đảng ủy thống nhất giao Hội Cựu chiến binh phường phụ trách công tác quản lý đô thị; Hội Phụ nữ phụ trách công tác vệ sinh môi trường; Đoàn Thanh niên có trách nhiệm lắp đèn điện các ngõ phố; Hội Nông dân tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đối với các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tổ trưởng dân phố và người dân không dám nhắc nhở, nhưng Hội Cựu chiến binh đã thẳng thắn phê bình, yêu cầu thực hiện nghiêm túc. Qua một thời gian thực hiện, các đoàn thể đều khẳng định được hiệu quả công việc. Cách giao việc cụ thể, có kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủyđãgiúp cácđoànthểtổchứcđược nhiều hoạtđộng cóý nghĩa vàcó thêmkinh phíđểhoạtđộng.

Đổi mới hoạtđộng của cácđoànthểchính trịđượcĐảng ta xácđịnh làmột nội dung củađổi mới phương thức lãnhđạo củaĐảng. Dođó, khi triển khai nghị quyếtđại hộiđảng bộcác cấp, cáccấpủy cần giao việc cụ thể cho từng đoàn thể trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cũng như đối với mỗi nghị quyết chuyên đề của cấp ủy. Đổi mới hoạt động của đoànthểcần theo hướng người thực, việc thực, tránh hình thức. Thiết nghĩ, đổi mới phương pháp làm việc, chế độ công tác của đoàn thể cần được đặt ra như một vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay.