Ngày 20/12, chương trình hội thảo với chủ đề “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đạo tạo” đã được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên.

Dự hội thảo có đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện một số trường chuyên nghiệp và phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Gần 20 ý kiến tham luận đã được các đại biểu trình bày tại hội thảo với nhiều nội dung phong phú như: đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; kinh nghiệm đổi mới giáo dục trên thế giới và những vấn đề cần làm để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam; xã hội hóa giáo dục đào tạo - hiểu rõ và vận dụng đúng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mô hình đại học cộng đồng Hawaii và khả năng ứng dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam... Nhiều đại biểu cho rằng thực trạng của giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập. Một trong những vấn đề nóng, bức xúc hiện nay đang được xã hội quan tâm là việc các trường đại học, cao đẳng được thành lập tràn lan, không theo quy hoạch có tính chiến lược, không được thẩm định trước khi ra quyết định thành lập, không thanh kiểm tra hoạt động sau khi thành lập, chất lượng đào tạo của các trường rất thấp kém. Điều này đã ảnh hưởng xấu tới toàn bộ hệ thống giáo dục đào tạo.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu cho rằng, trước yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giáo dục đào tạo cần có sự chuyển đổi cho phù hợp với một số vấn đề như: cần xác định rõ quan điểm đổi mới giáo dục đại học dựa trên sự đổi mới tổng thể nền giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân và chiến lược phát triển giáo dục đào tạo từ nay tới 2020. Phát triển giáo dục đại học phải mang tính nhân văn, đáp ứng nhu cầu của người học, mở rộng cơ hội và nâng cao năng lực lựa chọn cho người học. Chú trọng mở các trường đại học, cao đẳng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, xây dựng mới và củng cố hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng nhằm phục vụ sát thực cho nhu cầu phát triển của mỗi địa phương.../.