(LĐ) - Là người đi làm, ai cũng đã từng có lúc phải làm việc hay đối mặt với những người khó chịu - một ông sếp luôn gắt gỏng, một đồng sự thường săm soi, chỉ trích hay thậm chí một người bảo vệ luôn tỏ ra trên trước.