(VietNamNet) -"Bỏ lại ruộng đồng ở quê, hàng trăm nông dân từ các tỉnh phía Bắc đã rủ nhau lên cửa khẩu Móng Cái làm "cửu vạn" để rồi những đồng tiền công kiếm được đôi khi phải trả bằng máu và nước mắt...