Chỉ cần nhìn qua chúng là bạn sẽ biết nó là của thương hiệu hay chương trình nào đúng không? Hãy thử nhé!

Doc ten thuong hieu noi tieng qua logo - Anh 1

Doc ten thuong hieu noi tieng qua logo - Anh 2

Doc ten thuong hieu noi tieng qua logo - Anh 3

Doc ten thuong hieu noi tieng qua logo - Anh 4

Doc ten thuong hieu noi tieng qua logo - Anh 5

Doc ten thuong hieu noi tieng qua logo - Anh 6

Doc ten thuong hieu noi tieng qua logo - Anh 7

Doc ten thuong hieu noi tieng qua logo - Anh 8

Mộc Trà