Chỉ cần một thao tác tìm kiếm đơn giản, Internet sẽ mở ra trước mắt bạn đủ loại thiệp mừng Giáng sinh vui nhộn, từ hình ảnh lũ tuần lộc tập... aerobics cho đến ông già Noel che "thân" bằng độc một cành tầm gửi.