Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn công bố kết quả báo cáo riêng quý 3/2016.

Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 3/2016 của Công ty đạt lần lượt là 689,8 tỷ đồng, tăng 80% và 406 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận khoản doanh thu hơn 1.689 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 900,7 tỷ đồng. Dự kiến lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất cho 9 tháng đầu năm của Công ty đạt khoảng 947 tỷ đồng – đạt xấp xỉ kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Doanh thu va lai truoc thue cua Chung khoan Sai Gon tang vot - Anh 1

Ảnh minh họa.

Kết thúc quý 3/2016, Công ty có tổng tài sản là 13.642 tỷ đồng, tăng 1.744 tỷ đồng so với đầu năm và mức vốn chủ sở hữu là 7.193,5 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng nhờ tăng nguồn vốn vay ngân hàng bổ sung cho hoạt động kinh doanh cho vay ký quỹ, kinh doanh trái phiếu và các hoạt động kinh doanh nguồn vốn Kết thúc quý 3/2016, SSI tiếp tục dẫn đầu cả hai sàn HOSE và HNX với thị phần đạt lần lượt là 14,26% và 10,8%.

Doanh thu từ Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán của Công ty tăng 50% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 125,4 tỷ đồng. Doanh thu từ Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cũng đóng góp một phần quan trọng trong tổng doanh thu toàn Khối Dịch vụ Chứng khoán, đạt 113,5 tỷ VNĐ, tăng hơn 53% so với quý 3.2015. Cuối quý 3, dư nợ cho vay ký quỹ ở mức hơn 3.880 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động đầu tư quý 3.2016 đạt 308,6 tỷ đồng – tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối Nguồn vốn có một quý thành công ấn tượng. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn đạt 105 tỷ đồng, tăng 86,8% so với quý 3.2015, khẳng định uy tín và định mức tín nhiệm cao của SSI trên thị trường.

Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư cũng cho thấy tiềm năng phát triển của mình trong việc giúp doanh nghiệp huy động vốn qua phát hành trái phiếu và cổ phiếu. Doanh thu từ các hoạt động tư vấn tài chính , hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán và một số hoạt động khác tăng khoảng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hòa Lộc