Tập đoàn Bảo Việt ngày 1/11 vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với tổng doanh thu đạt 18.387 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tang gan 22%, Bao Viet bao lai vuot nguong 1.000 ty dong - Anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bảo Việt)

Tập đoàn Bảo Việt ngày 1/11 vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với tổng doanh thu đạt 18.387 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với mức doanh thu trên, mục tiêu cán mốc doanh thu 1 tỷ USD trong năm 2016 theo đánh giá của đại diện Bảo Viêt là “đang trong tầm tay.”

Lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt theo tính toán đạt 1.079 tỷ đồng, hoàn thành 90,7% kế hoạch cả năm.

Báo cáo mới nhất của Bảo Việt cho thấy, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đang ghi nhận mức tăng trưởng cao sau 9 tháng với doanh thu đạt 12.219 tỷ đồng, tăng trưởng tới hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Bảo Việt Nhân thọ qua đó đạt 562 tỷ đồng, đạt 78,1% kế hoạch năm.

Trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, đại diện Bảo Việt cho biết, tổng doanh thu mảng này đạt 5.511 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lĩnh vực này đạt 226 tỷ đồng, hoàn thành hơn 75% kế hoạch cả năm.

Theo thống kê, tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/9 của Tập đoàn Bảo Việt đạt 67.391 tỷ đồng./.