Từ đầu năm đến nay, hoạt động kinh doanh vàng diễn ra thuận lợi, doanh thu của Công ty Vàng – Bạc – Đá quý Sài Gòn (SJC) tăng đột biến, dự báo sẽ nhanh chóng đạt kỷ lục 2 tỷ USD.