Trong quý I năm 2008, Công ty Vàng-Bạc-Đá quý Sài Gòn (SJC) đạt doanh thu khoảng 13.000 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch năm.