QĐND Online – Theo tin từ Tổng Công ty hàng không Việt Nam, trong Quý I-2008, doanh thu của TCTy đạt khoảng 5.932 tỷ đồng (bằng 25,84% kế hoạch cả năm), trong đó doanh thu từ Vietnam Airlines là 5.901,9 tỷ đồng, từ Công ty Bay dịch vụ hàng không Việt Nam (VASCO) đạt 30,16 tỷ đồng và nộp Ngân sách nhà nước đạt 21,9% kế hoạch năm...