Dù doanh thu chỉ bằng 78% so với cùng kỳ năm 2015 do giá dầu thô thế giới giảm, nhưng lợi nhuận của Petrolimex lại tăng đến 60% so với cùng kỳ.

Đây là những thông tin vừa được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết ngày 14-11 trong báo cáo tài chính quý 3/-016 của Công ty Mẹ - “Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” và báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016 của toàn Tập đoàn.
Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là: 88.059 tỷ đồng, bằng 78% so với cùng kỳ.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là: 4.064 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 160% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng mảng xăng dầu, lợi nhuận trước thuế là 2.329 tỷ đồng, tương đương 57,3% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Doanh thu Petrolimex giam 22% nhung loi nhuan tang 60% - Anh 1

Không bị kiềm giữ việc tăng giá xăng dầu, Petrolimex lãi lớn trong 9 tháng

Sản lượng xuất bán nội địa và tái xuất 9 tháng 2016 của Petrolimex đạt 6.746 nghìn m3/tấn, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2015.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.735 tỷ đồng, tương đương 42,7 % tổng lợi nhuận hợp nhất. Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất 9 tháng 2016 là 24.378 tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2015 (9 tháng năm 2015 là 23.232 tỷ đồng).

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng 2016 là 3.330 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 2.956 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 15,8%.

Vũ Hân