Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn duy trì mức tăng trưởng cao với tổng doanh thu đạt 8,5 tỉ USD. Năm 2011, tổng doanh thu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã đạt 120.800 tỉ đồng, tăng 18,26% so với năm 2010. Viettel đạt doanh thu 117.000 tỉ đồng, Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC đạt 10.300 tỉ đồng.