Một doanh nhân tại Hà Nội đã bỏ ra 320.000 USD, tương đương với 5,1 tỷ đồng để mua một chiếc BMW X5 bọc thép có khả năng chống đạn.