Liên quan đến vụ truy thu hàng trăm tỷ đồng thuế xăng dầu tạm nhập, tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa, Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết: Công ty xăng dầu khu vực II - TNHH một thành viên, thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (tên giao dịch Petrolimex Sài Gòn) và Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp hơn 144 tỷ đồng vào Ngân sách nhà nước. Cụ thể, Petrolimex Sài Gòn đã nộp cho cơ quan Hải quan số tiền thuế hơn 133 tỷ đồng, Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội nộp hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, trên cơ sở pháp luật và kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội và Petrolimex Sài Gòn, ngày 8-5-2013, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã ra các quyết định về việc ấn định tiền thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội. Quyết định này ấn định thuế đối với các lô hàng xăng dầu nhập khẩu loại hình tạm nhập, tái xuất phần chuyển tiêu thụ nội địa trong năm 2012 thuộc các tờ khai hải quan của hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhập khẩu trên.

Đ.H