Với các công ty vừa và nhỏ, việc đầu tư cho chuyển đổi kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vẫn rắc rối như câu chuyện của trứng và gà, cái nào có trước.

Doanh nghiep vua va nho day manh dau tu cong nghe so - Anh 1

Toàn cảnh buổi Hội thảo Saigon Connection Day.

Sự thay đổi liên tục của công nghệ thông tin tác động đến nhiều mặt của xã hội, trong đó có cả việc quản trị kinh doanh.

Câu chuyện đầu tư vào công nghệ để quản lý từ lâu đã được các tập đoàn lớn ứng dụng, tuy nhiên, với các công ty vừa và nhỏ và đặc biệt là các start up, việc đầu tư cho chuyển đổi kỹ thuật số vẫn rắc rối như câu chuyện của trứng và gà, cái nào có trước. Đó cũng là nội dung chính của hội thảo Saigon Connection Day.

Tại buổi hội thảo, vấn đề được các doanh nghiệp đưa ra đó là nên đầu tư trước để quản lý hay hoạt động theo mô hình truyền thống trước để tích lũy vốn rồi mới đầu tư.

Các chuyên gia cho rằng, vấn đề của doanh nghiệp là ở việc nhìn nhận không chính xác nhu cầu thực mình dẫn đến đầu tư dàn trải, không hiệu quả.

Giải pháp đưa ra là các doanh nghiệp thay vì đầu tư 100 đồng cho việc đầu tư một lần cho cả một năm ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ cần thuê lại hạ tầng, với mức 1 đồng/ngày, để hiểu rõ được nhu cầu của mình, từ đó có thêm thời gian, để vừa kinh doanh, vừa để đánh giá nhu cầu thực của doanh nghiệp mình.