Đây là chia sẻ của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI. Ông cho rằng sự thay đổi chính sách không thống nhất dẫn đến tình cảnh doanh nghiệp lo vì đứng trước ngã ba đường chính sách.

Tại Hội nghị thủ tướng và doanh nghiệp sáng nay, ông Vũ Tiến Lộc cho biết 3 nền tảng cơ bản của Nghị quyết 35 đã có trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày lập quốc. Chăm lo phát triển kinh tế tư nhân, Chính phủ phục vụ… là chủ trương, yêu cầu, tinh thần của Chính phủ kiến tạo. Đến nay chúng ta cần cụ thể hóa, và phát triển điều này một cách lành mạnh nhất.

Tinh thần đó hiện vẫn còn trong thời kỳ hội nhập. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao Nghị quyết 35 với các mục tiêu, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể.

Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ giữ vững tinh thần: "Trong Chính phủ không có chỗ để bàn lùi", nhiều bộ, ngành, địa phương... đã vào cuộc quyết liệt và có chính sách hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.

Doanh nghiep van con noi lo 'ong noi ga ba noi vit' - Anh 1

Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng thể chế minh bạch thì doanh nghiệp mới mạnh dạn đầu tư. Ảnh: Đức Phạm

Tuy nhiên, người đứng đầu VCCI cho rằng chi phí kinh doanh của Việt Nam đang cao nhất trong khu vực gây khó cho doanh nghiệp. Cái doanh nghiệp không cần là hỗ trợ, đặc biệt là tài chính, càng không nên hỗ trợ bằng can thiệp hành chính.

Doanh nghiệp cần một môi trường kinh doanh lành mạnh, nền tư pháp bảo vệ cho họ an toàn.

Chính phủ cần thực hiện chủ trương không hình sự hóa quan hệ hành chính. Doanh nghiệp vẫn lo về sự thay đổi chính sách, nỗi lo "ông nói gà, bà nói vịt, sớm năng chiều mưa". Từ đó dẫn đến tình cảnh doanh nghiệp lo vì đứng trước ngã ba đường chính sách.

bên cạnh đó, nhiều địa phương vẫn lạm dụng thanh tra, kiểm tra với nội dung trùng lặp. Nhiều điều kiện sản xuất kinh doanh không phù hợp thì đến Boeing cũng không thể làm được máy bay tại Việt Nam.

“Thể chế nào thì doanh nhân đó, nếu thể chế minh bạch thì doanh nhân sẽ mạnh dạn đầu tư, người dân sẽ bỏ tiền khởi nghiệp. Chính phủ và doanh nghiệp cùng liêm chính, Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp sáng tạo đó là hành trang để chúng ta đồng hành cùng nhau”, ông Vũ tiến Lộc chia sẻ.

Trong khi đó đối với các cơ quan bộ ngành, địa phương cần phải hiểu rõ tinh thần của Nghị quyết 35 là đồng hành cùng doanh nghiệp. Bởi thế nên việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp cũng phải đồng hành, tránh tình trạng nhiều cơ quan trả lời doanh nghiệp theo cách chỉ giải thích mà chẳng giải quyết.

Trong phần phát biểu của mình, ông Lộc chúc mừng Chính phủ đã khởi động thành công "làn sóng cải cách lần thứ 2". Song cộng đồng doanh nghiệp vẫn kỳ vọng những nút thắt về thể chế, môi trường kinh doanh... sẽ được lãnh đạo Chính phủ cởi trói hơn, để chỉ đạo sẽ "không là lời nói suông mà là hành động thực tế".

Bình Nguyên - Hiếu Công