Hệ thống thuế, tín dụng ngân hàng, tiếp cận thị trường, đất đai và mặt bằng sản xuất.. là những yếu tố căn bản thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Tham gia diễn đàn khoa học "Vai trò của kinh tế tư nhân nhân trong phát triển kinh tế Việt Nam", GS.TSKH. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã kiến nghị một số giải pháp căn bản để thúc đẩy có chiến lược kinh tế tư nhân.

Gần 30 năm nước ta chuyển sang kinh tế thị trường đã ghi nhận nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Luật Doanh nghiệp năm 1999. Luật Doanh nghiệp với phương châm “ Doanh nghiệp và người dân được kinh doanh những ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm” là cứu cánh của nền kinh tế Việt Nam.

Doanh nghiep tu nhan phan mong ganh cao: 7 kien nghi - Anh 1

Kinh tế tư nhân đã có sự biến chuyển.

Ba nhân tố cộng hưởng là (1) Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp với những quy định khá thuận lợi đối với việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, (2) Việc điều hành của Chính phủ thông qua hoạt động của Tổ công tác đã kịp thời tiếp nhận thông tin phản hồi từ các địa phương và doanh nghiệp. Tổ trực tiếp đưa ra giải pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Thủ tướng CP kèm theo phương án giải quyết các vấn đề phát sinh. (3) Dư luận xã hội thông qua các cơ quan truyền thông rất đồng tình và tạo thành một trào lưu bỏ vốn thành lập doanh nghiệp. Do vậy khắp các địa phương trong cả nước hàng chục vạn doanh nghiệp mới thành lập, huy động nguồn vốn to lớn trong dân cư, khơi dậy ý tưởng mới, sáng kiến kinh doanh của người dân.

Ngày 29/4/2016, hơn một tháng sau khi Chính phủ mới được thành lập, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp đại diện các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh; theo thông báo chính thức, cùng với hơn 1000 đại diện doanh nghiệp có mặt tại Hội trường Thống nhất, tính chung cả nước có khoảng 20.000 đại diện doanh nghiệp tham gia giao lưu trực tuyến.

Đó là con số đầy ấn tượng thể hiện mối quan tâm của doanh nghiệp thuộc các khu vực kinh tế về quan điểm chính sách của Thủ tướng và Chính phủ mới đối với doanh nghiệp, đồng thời thể hiện lòng tin và hy vọng của doanh nghiệp đối với Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Chính phủ. Ngày 16/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về Hổ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình soạn thảo Luật hổ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); cùng với Quỹ hổ trợ DNNVV đã được hình thành, việc ban hành Luật hổ trợ DNNVV sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với việc ra đời, hoạt động và phát triển của khoảng 95% tổng số doanh nghiệp, để hướng đến mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, trong đó doanh nghiệp tư nhân đóng góp khoảng 50 % GDP, tham gia tích cực và hiệu quả vào đổi mới và sáng tạo.

Căn cứ Nghị định 56/2009/NĐ-CP, theo tiêu chí về lao động thì 95% là DN nhỏ, 5% là DN vừa và lớn; theo tiêu chí về vốn thì 79,2% DN nhỏ, 14,2% DN vừa và 6,6% DN lớn.

Nước ta đã hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân có tiềm lực lớn như Vingroup, Hoàng Anh- Gia Lai, Hòa Phát, Tôn Hoa Sen, True Milk…hoạt động trong nhiều ngành kinh tế, đóng vai trò ngày càng lớn đối với tăng trưởng, một số tập đoàn đã vươn ra đầu tư ở nước ngoài.

Theo số liệu thống kê, từ tháng 1- 8/2016 nước ta có 73.404 DN mới thành lập với số vốn đăng ký là 567.926 tỷ đồng, tăng 19,7% về số doanh nghiệp và tăng 50,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động của các doanh nghiệp thành lập mới là 857,2 nghìn người. Có 18.711 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

GS. Nguyễn Mại nhận định: Con số bình quân hàng năm có khoảng 60 nghìn DNTN ra đời trong 15 năm từ năm 2000 đến 2015 là tín hiệu tích cực trong quá trình Việt Nam phát triển theo kinh tế thị trường với phương châm “Doanh nghiệp và người dân được kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực mà luật pháp không cấm” được thể hiện trong Luật Doanh nghiệp 1999, đã “cởi trói” cho người dân và DN, thu hút được hàng triệu tỷ đồng vốn đầu tư của các tầng lớp dân cư, khơi dậy tinh thần lập nghiệp để làm giàu cho cá nhân và góp phần làm giàu cho đất nước.

Con số tăng trưởng 19,7% số DN mới thành lập, 50,9% vốn đăng ký và số DN phục hồi kinh doanh trong 8 tháng đầu năm 2016 cho thấy tác động tích cực của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và những chính sách mới đối với DN, cũng như việc ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiềm chế; chỉ số niềm tin của DN được giữ vững trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016.