(VietNamNet) - Mặc dù NHNN cho phép hệ thống ngân hàng thương mại thực hiện các nghiệp vụ phái sinh để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tỷ giá từ năm 2005, song đến nay, nhiều DN vẫn chưa mặn mà với công cụ này.