Các quy định ưu đãi về đất đai, thuế, tài sản thế chấp vẫn còn trói buộc, riêng rẽ, mơ hồ đã tạo ra vòng luẩn quẩn cản trở doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Doanh nghiep nong san kho tiep can chinh sach uu dai - Anh 1

Có 16 chính sách phát triển nông nghiệp , nông thôn được ban hành trong những năm gần đây, thế nhưng nhiều nông dân, HTX, doanh nghiệp ở ĐBSCL không tiếp cận được dẫn đến lĩnh vực này vẫn phát triển èo uột, nhất là khâu chế biến xuất khẩu. Do đó những giải pháp đồng bộ, khả thi hơn được kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho kinh tế nông nghiệp của vùng.