Ba, bốn tháng trước nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khốn khổ vì USD mang về bị rẻ rúng. Nay lại đến lượt các nhà nhập khẩu đang lúng túng do khan hiếm USD.