(Khoa học) - Kinh phí từ nguồn Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia đã sẵn sàng chờ để hỗ trợ cho các đề tài khoa học hay, mang tính ứng dụng cao.

Thông tư chặn 'rác' công nghệ: Chặt với doanh nghiệp Nhà nước

Theo đó, năm 2015 là năm đầu tiên Quỹ triển khai hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có dự án, đề tài hoạt động phục vụ cho hoạt động đổi mới công nghệ.

"Các đề tài nghiên cứu có tính khả thi cao và phù hợp với định hướng ưu tiên của Quỹ sẽ được xét duyệt sớm để thực hiện ngay trong năm 2015", ông Đỗ Văn Lộc, Giám đốc Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia cho biết.

Doanh nghiệp có đề tài nghiên cứu có tính khả thi cao và phù hợp với định hướng ưu tiên của Quỹ sẽ được xét duyệt sớm để thực hiện

Cụ thể các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới; ươm tạo công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, ứng dụng công nghệ; chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia... cũng thuộc diện được Quỹ hỗ trợ.

Hiện Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng do ngân sách nhà nước về hoạt động KH&CN cấp.

Quỹ được sử dụng đến 50% vốn NSNN cấp để thực hiện các hình thức hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bảo lãnh để vay vốn.

Đối với các dự án ươm tạo công nghệ, Quỹ tài trợ tối đa 100% tổng kinh phí thuê chuyên gia tư vấn, đào tạo cán bộ quản lý dự án, quản lý công nghệ, quản trị công nghệ, chiến lược thị trường, thuê địa điểm, thông tin liên lạc trong thời hạn tối đa 3 năm.

Mức tài trợ tối đa 100% kinh phí cũng được áp dụng với việc thực hiện các đề tài nghiên cứu lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; đề tài nghiên cứu về tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến.

Phương Nguyên (Tổng hợp)