Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định bãi bỏ mức lãi suất huy động quy định 12%/năm và khống chế mức lãi suất cho vay là 18%/năm. Đây được xem là động thái khá tích cực của những nhà lãnh đạo điều hành tài chính tiền tệ, tạo cơ hội cho ngân hàng thương mại (NHTM) có quyền đưa ra mức lãi suất phù hợp để huy động được nguồn vốn nhưng cũng có quy định khống chế lãi suất đầu ra để không gây xáo trộn nhiều đến các doanh nghiệp (DN) - những con nợ của ngân hàng.