Ngày 25/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp tư nhân lò sắn Tư Bông (ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) 300 triệu đồng về hành vi gây ra sự cố môi trường.

Trước đó, ngày 20/5, Đoàn phúc tra Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh tiến hành phúc tra việc bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước đối với Doanh nghiệp tư nhân lò sắn Tư Bông.

Kết quả tại thời điểm kiểm tra, các bể thổi khí và xử lý nitơ của doanh nghiệp đã bị sự cố chết vi sinh mà công nhân trực tiếp vận hành không biết. Các chỉ tiêu nước thải ô nhiễm thải ra môi trường vượt hơn 3,8 lần so với quy định. Căn cứ vào khoản 2 điều 36 Nghị định 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp tư nhân lò sắn Tư Bông đã có hành vi gây ra sự cố về môi trường.

Doanh nghiệp tư nhân lò sắn Tư Bông có công suất hoạt động 130 tấn củ/ngày. Sau khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp đã tích cực khắc phục, kết quả nước thải đã đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT./.