(VOV) -Hiện nhiều địa bàn dân cư số lượng đoàn viên gốc trên địa bàn ít, thậm chí không có...

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X sắp khai mạc, dự kiến Điều lệ Đoàn sẽ được bổ sung thêm quy định mới là đoàn viên phải tham gia sinh hoạt và hoạt động ở địa bàn dân cư.

Theo Ban Bí thư Trung ương Đoàn, trước xu thế đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch lao động hiện nay, nhiều địa bàn dân cư, đặc biệt là nông thôn, số lượng đoàn viên gốc trên địa bàn ít, thậm chí có nơi không có.

Đa số đoàn viên ở các đô thị sinh hoạt ở trong trường học, trong cơ quan, doanh nghiệp, chỉ có một bộ phận nhỏ thanh niên làm việc, sinh hoạt ngay trên địa bàn dân cư.

Điều lệ Đoàn sẽ được bổ sung thêm quy định mới là đoàn viên phải tham gia sinh hoạt và hoạt động ở địa bàn dân cư

Bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng, là đoàn viên phải thực hiện các quy định của tổ chức Đoàn, của Đảng đề ra. Những năm qua, quy định của Đảng về Đảng viên phải sinh hoạt ở nơi cư trú đã tạo hiệu quả thiết thực. Đối với tổ chức Đoàn, trong hoạt động phải tham chiếu các quy định của Đảng mà Đảng viên đã thực hiện khả thi.

Theo bà Hà, những năm qua, có nhiều nơi đã có quy định sinh viên về nơi cư trú sinh hoạt và đã có được hiệu quả, tạo được lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Có nhiều Đoàn viên được kết nạp Đảng ở nơi cư trú. Vì thế, dựa trên cả cơ sở lý luận và thực tiễn, việc sửa đổi Điều lệ để đoàn viên có nhiệm vụ tham ra hoạt động Đoàn ở địa bàn dân cư hoặc nơi cư trú là hết sức cần thiết, có ý nghĩa nâng cao chất lượng tổ chức đoàn ở địa bàn dân cư và chất lượng đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên khối trường học không tham gia sinh hoạt Đoàn tại trường trong các kỳ nghỉ hè.

Để tránh hoạt động Đoàn một cách hình thức, các phong trào đoàn phát triển nhanh về số lượng nhưng chất lượng chưa hiệu quả, bà Nguyễn Thị Hà cho rằng, đây cũng là vấn đề mà Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX đã nhìn ra. Đoàn sẽ đổi mới phương thực hoạt động “theo nhu cầu” của đoàn viên. Trước khi tổ chức cũng phải khảo sát địa bàn, đối tượng để tránh hiện tượng “đầu voi đuôi chuột”.

Bà Bà nhấn mạnh, dù với cách thức, biện pháp nào thì cán bộ Đoàn phải xác định được mục tiêu của các chương trình, hoạt động Đoàn là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên, đồng hành cũng họ trên con đường lập thân, lập nghiệp./.