Hãy nhìn cận cảnh đồ vật thật kỹ rồi đoán xem đó là gì, bật mí là chúng toàn là những vật dụng hàng ngày quanh bạn nhé!

Doan vat tu hinh anh phong to (2) - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-2-3502793-p2.html">=> Đáp án

Doan vat tu hinh anh phong to (2) - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-2-3502793-p3.html">=> Đáp án

Doan vat tu hinh anh phong to (2) - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-2-3502793-p4.html">=> Đáp án

Doan vat tu hinh anh phong to (2) - Anh 4

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-2-3502793-p5.html">=> Đáp án

Doan vat tu hinh anh phong to (2) - Anh 5

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-2-3502793-p6.html">=> Đáp án

Ốc Sên