Trong các loại sushi sau, bạn thích món nào nhất, chúng sẽ cho bạn biết tâm hồn, suy nghĩ của bạn là của lứa tuổi nào nhé!

Mộc Trà