"Thỏi chocolate" bàn tán sôi nổi cùng người đồng hành trong cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo". Thời gian này họ luôn tranh thủ gặp gỡ để trao đổi công việc nhằm có tiết mục tốt nhất cho đêm thi.

"Thỏi chocolate" bàn tán sôi nổi cùng người đồng hành trong cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo". Thời gian này họ luôn tranh thủ gặp gỡ để trao đổi công việc nhằm có tiết mục tốt nhất cho đêm thi.

Theo Bưu điện VN