(2Sao) - Đoan Trang rất được chồng cưng chiều khi đi cùng chọn váy cho đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ.