Ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ, điều đó cho thấy bạn là người có tính cách dễ thương và hấp dẫn.

Video: Đoán tính cách trong 30 giây từ độ dài ngón tay: