Với hình ảnh phóng to một góc từ rau củ quả như thế này, liệu bạn có nhận ra chúng không? Hãy thử nhé!

Doan rau cu qua tu hinh anh phong to (2) - Anh 1

Doan rau cu qua tu hinh anh phong to (2) - Anh 2

Doan rau cu qua tu hinh anh phong to (2) - Anh 3

Doan rau cu qua tu hinh anh phong to (2) - Anh 4

Doan rau cu qua tu hinh anh phong to (2) - Anh 5

Doan rau cu qua tu hinh anh phong to (2) - Anh 6

Doan rau cu qua tu hinh anh phong to (2) - Anh 7

Doan rau cu qua tu hinh anh phong to (2) - Anh 8

Ốc Sên