Ngày 7/10, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn công tác tới dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận.

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 1

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 2

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 3

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 4

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 5

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 6

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 7

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 8

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 9

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 10

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 11

Doan Chu tich UBTU MTTQ VIet Nam dang huong tai nghia trang liet si tinh Binh Thuan - Anh 12

Hoàng Anh