Ngày 28.10, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (khóa XI) dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Hội nghị được tổ chức để lấy ý kiến về một số tờ trình nhằm chuẩn bị cho Đại hội CĐVN lần thứ XII và quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Doan Chu tich Tong Lien doan lao dong Viet Nam: Chuan bi cho Dai hoi XII Cong doan Viet Nam - Anh 1

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Trường

Đề cao vai trò công đoàn cơ sở

Giới thiệu Tờ trình về Định hướng nội dung nghiên cứu xây dựng báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI tại Đại hội CĐVN lần thứ XII; đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cho rằng, về nội dung báo cáo cần làm rõ 2 vấn đề, đó là: Định hướng một số nội dung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2013 - 2018, trong đó làm nổi bật những kết quả đạt được của tổ chức CĐ; định hướng một số nhiệm vụ chủ yếu cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 với việc đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐVN lần thứ XII. Đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh, Đại hội XII CĐVN phải là Đại hội hành động. Nét mới trong chuẩn bị văn kiện cho Đại hội XII CĐVN là những vấn đề lớn đưa ra Đại hội sẽ được lấy y kiến của CĐCS.

Đóng góp ý kiến về vấn đề này, đồng chí Trần Văn Thuật - Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN và một số đại biểu tán thành nội dung tờ trình và cho rằng văn kiện trình Đại hội XII CĐVN cần làm rõ kết quả, nguyên nhân làm được và chưa được của từng nhiệm vụ. Tiêu đề Đại hội cần sát với nhiệm vụ của tổ chức CĐ.

Đáp ứng lợi ích thiết thực của đoàn viên, NLĐ

Giới thiệu Tờ trình về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng cho biết, Tháng Công nhân năm 2017 sẽ được tổ chức gắn với việc đánh giá, sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Tháng Công nhân theo Thông báo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24.2.2012 của Ban Bí thư TƯ Đảng với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Tháng Công nhân năm 2017 cần được cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, cơ sở; đồng thời khẳng định mạnh mẽ vai trò của tổ chức CĐ trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cho hay, Tháng Công nhân năm 2017 đã là Tháng Công nhân thứ 5 nên những cái tốt, định hình rồi thì phải giữ và phát huy; phải tập trung cho 2 đối tượng là CNLĐ và công chức. Những đơn vị, DN có từ 2.500 CN trở lên phải tổ chức Tháng Công nhân. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đề nghị, tháng 5 cũng được chọn là Tháng ATVSLĐ. Bởi vậy, Tháng Công nhân cần gắn với Tháng ATVSLĐ; phải đảm bảo quyền lợi và phúc lợi tốt hơn cho CNLĐ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng đề nghị trong Tháng Công nhân năm 2017, CĐ phải phối hợp thật tốt để người sử dụng LĐ cảm ơn CN, chăm lo CN bằng kinh phí của DN chứ không phải kinh phí CĐ.

Tại hội nghị, các đồng chí Trần Kim Yến - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh; Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng; Vũ Anh Đức - Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN… đã đề cập đến vấn đề đổi thẻ đoàn viên CĐ có tích hợp phần mềm để giúp mang lại nhiều lợi ích hơn cho đoàn viên CĐ, nhất là việc mua hàng giảm giá tại hệ thống cửa hàng, siêu thị… của các đơn vị, DN đã ký với Tổng LĐLĐVN…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN hoan nghênh các ý kiến đóng góp tại hội nghị; đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp thu ý kiến, sửa đổi, bổ sung để sớm trình Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội XII CĐVN.

Xuân Trường