Sáng 23.3, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ hội và thách thức của Đoàn trong giai đoạn hiện nay”. Có nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, một bộ phận giới trẻ ngày nay quá tự tin đến mức tự mãn vào giá trị bản thân; sự thờ ơ, vô cảm và quay lưng trước cái những xấu đã đến mức báo động… khiến họ sống thiếu trách nhiệm với xã hội.

Chính vì vậy, tổ chức Đoàn phải thường xuyên, liên tục làm mới mình để có thể tập hợp thanh niên và định hướng lý tưởng, lối sống tốt đẹp cho họ. Ngoài ra, Đoàn cũng cần bồi dưỡng cho thanh niên về mặt nhận thức, trang bị cho họ những kỹ năng, thói quen, cách ứng xử… trước những tình huống khó khăn và những mặt trái trong đời sống. Lê Thanh