Câu hỏi kỳ này: Hãy cho biết hai diễn viên trong ảnh này tên gì, tham gia tác phẩm nào, của biên kịch, đạo diễn nào? Hai cặp vé xem phim sẽ dành tặng hai độc giả có câu trả lời đúng và gởi về mục Đố vui của Ban Văn hóa Văn nghệ - Báo SGGP sớm nhất.