Mời các bạn tiếp tục thử tài suy đoán với nhưng câu hỏi vui của Tintuconline chúng tôi hôm nay nhé. Chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút, nhất định các bạn sẽ có được những đáp án chính xác đấy.