Hôm nay là ngày bạn nên dành cho cộng đồng bên ngoài hoặc bạn bè. Nếu như bạn có tham gia một hoạt động từ thiện thì hãy thể hiện hết mình nhé. Còn không thì có thể tụ họp bạn bè và chia sẻ cho nhau những gì mọi người đã trãi qua trong suốt một năm vừa qua.