(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Đức (ducnv73_qb@...) sinh năm 1974, có 1 bằng Đại học, khi nộp hồ sơ xin việc tại địa phương thì được UBND xã trả lời là đã quá tuổi. Ông Đức hỏi quy định về độ tuổi công chức làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Thắc mắc của ông Nguyễn Văn Đức được Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 35, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 do Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008 thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Điều kiện đăng ký dự tuyển Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; - Đủ 18 tuổi trở lên; - Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; - Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; - Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Theo khoản 1, khoản 3, Điều 13, Nghị định 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định: Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác, tiêu chuẩn và số lượng của chức danh cần tuyển dụng. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức việc tuyển dụng công chức cấp xã theo Quy chế tuyển dụng công chức của UBND cấp tỉnh. Độ tuổi tuyển dụng Theo các Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Mục 2, Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì các tiêu chuẩn cụ thể của công chức cấp xã, trong đó có độ tuổi được quy định không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu, đối với công chức Tài chính - Kế toán; công chức Tư pháp - Hộ tịch; công chức Địa chính - Xây dựng; công chức Văn phòng - Thống kê; công chức Văn hóa - Xã hội; trưởng Công an xã; chỉ huy trưởng quân sự xã. Theo đó, việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn phải thực hiện theo quy định về điều kiện và tiêu chuẩn nêu trên và Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành. Trường hợp ông Đức, sinh năm 1974, đến nay đã quá tuổi 35, không phù hợp điều kiện về độ tuổi tuyển dụng công chức cấp xã theo các quy định trên. Luật sư Trần Văn Toàn VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội * Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.