Sáng 27/10/2016 tại Khách sạn Công đoàn, Trần Bình Trọng, Hà Nội đã diễn ra hội thảo với tên gọi “Đô thị hóa và phát triển nông nghiệp ven đô, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Do thi hoa va phat trien nong nghiep ven do - Anh 1

Quang cảnh cuộc hội thảo.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra tham luận về các vấn đề liên quan đến đô thị hóa, phát triển nông nghiệp ven đô cũng như phát triển cuộc sống tốt hơn cho người nông dân như: Các khu vực trọng điểm phát triển đô thị tại vùng ven đô từ nay đến năm 2020; Phát triển nền nông nghiệp ven đô theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Hà Nội; Tác động của quá trình đô thị hóa tới đời sống khu vực ven đô Hà Nội; Sinh kế cho nhóm dễ bị tổn thương vùng mới đô thị hóa Long Biên - Hà Nội; Khái quát quy hoạch sử dụng đất và đề xuất một số địa điểm sẽ phát triển mô hình trồng rau sạch ven đô.

Hiện nay, Hà Nội đã và đang trải qua giai đoạn phát triển đô thị nhanh chóng. Một mặt, sự phát triển này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn và cải thiện điều kiện sống cho rất nhiều người dân. Mặt khác, sự phát triển nhanh chóng cũng tạo ra những áp lực ngày càng tăng vào đất đai, tạo nên những hậu quả tiêu cực cho môi trường và sinh kế cho những người dân do diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp hoặc bị mất đất sản xuất.

Hơn nữa, vùng ven đô là nơi liên kết giữa khu vực nội thành và ngoại thành về kinh tế và xã hội: cung cấp lương thực, thực phẩm sạch, an toàn... cho cư dân nội thành, cho các khu đô thị mới liền kề và các nhóm dân cư phi nông nghiệp tại chỗ. Vành đai xanh khu vực ven đô ngoài việc cung cấp lương thực, thực phẩm còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường cho thành phố.

Tuấn Anh