Hôm qua 20.2, tại Đại học Quốc gia TP.HCM đã diễn ra một cuộc hội thảo rất đáng chú ý: “Tìm kiếm ý tưởng, sự đồng thuận, giải pháp và lộ trình hình thành và phát triển đô thị đại học Việt Nam”.