Ngày bão về, mọi người đều chung một nỗi lo lắng nhưng cũng có nhiều tình huống khiến mọi người dở khóc dở cười.

'Do khoc do cuoi' voi loat anh ba dao xuyen thung man mua ngay bao ve - Anh 1

Sau ngày bão về, cây bưởi sai quả cũng ra đi hết

'Do khoc do cuoi' voi loat anh ba dao xuyen thung man mua ngay bao ve - Anh 2

'Do khoc do cuoi' voi loat anh ba dao xuyen thung man mua ngay bao ve - Anh 3

'Do khoc do cuoi' voi loat anh ba dao xuyen thung man mua ngay bao ve - Anh 4

'Do khoc do cuoi' voi loat anh ba dao xuyen thung man mua ngay bao ve - Anh 5

'Do khoc do cuoi' voi loat anh ba dao xuyen thung man mua ngay bao ve - Anh 6

'Do khoc do cuoi' voi loat anh ba dao xuyen thung man mua ngay bao ve - Anh 7

'Do khoc do cuoi' voi loat anh ba dao xuyen thung man mua ngay bao ve - Anh 8

Tổng hợp